بخش سخت افزار و شبکه

نام و نام خانوادگی علی نظری
مسئولیت کارشناس سخت افزار
تحصیلات
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
پست الکترونیکی  
 

نام و نام خانوادگی الهام عسگری
مسئولیت کارشناس سخت افزار
تحصیلات
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)
پست الکترونیکی  asgari_e@yahoo.comواحد سخت افزار :
 
   ـ پشتیبانی سخت‌افزاری سیستم‌های آموزشی.
  ـ رفع نقص و  راه‌اندازی سیستم‌های کامپیوتری و لوازم جانبی آنها در بخش‌های مختلف دانشگاه.
  ـ برقراری ارتباط با مراکز مختلف علمی و تجاری  در خصوص بهینه سازی سخت افزارهای موجود  دانشگاه و یافتن راه کارهای مناسب جهت رفع اشکالات احتمالی.

اهم فعالیت های روزانه  :

-          عیب یابی و تعمیرات و پشتیبانی سخت افزاری تجهیزات رایانه ای و مراجعه به حوزه ها در  مواقع ضروری و رفع نیاز آنها

-          ارائه مشاوره فنی، کنترل و نظارت در امر تهیه یا خرید تجهیزات رایانه ای

-          تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوری های سخت افزاری جدید و مورد نیاز

-          ثبت مشخصات شناسنامه ای PCها، سرورها و دستگاه های جانبی

-          پیگیری امور محوله از طرف مدیریت فناوری اطلاعات

-          پاسخگویی و راهنمایی کاربران در حوزة وظایف

-          مستندسازی فعالیت ها و سرویس های ارایه شده و تهیه و تدوین گزارش و آمارهای درخواستی در حوزه مربوطه

-          پشتیبانی، عملیات فنی و نظارت برکارکرد مطمئن شبکه های کامپیوتری